Lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Ninh Bình trao giấy Chứng nhận cho các hội viên Chi hội Nhà hàng.

Tới dự có lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh; Hiệp hội Du lịch các tỉnh Duyên hải Bắc bộ và các thành viên Chi hội Nhà hàng.

Chi hội Nhà hàng được thành lập nhằm tập hợp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực của địa phương, tạo diễn đàn để các thành viên trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, hỗ trợ phát triển, nâng cao chất lượng phục vụ… nhằm hướng tới hoạt động chuyên nghiệp hơn, góp phần quảng bá những nét ẩm thực của địa phương tới bạn bè trong nước và quốc tế, đưa ngành du lịch Ninh Bình ngày càng phát triển.

Hiệp hội Du lịch tỉnh ra mắt Chi hội Nhà hàng
Ký kết hợp tác phát triển giữa Chi hội Nhà hàng với Chi Hội Lữ hành Ninh Bình và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP. 

 

Chi hội Nhà hàng gồm 42 thành viên. Tại buổi lễ đã ra mắt Ban lãnh đạo lâm thời và thông qua quy chế hoạt động của Chi hội Nhà hàng. Đồng thời ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Chi hội Nhà hàng với Chi hội Lữ hành Ninh Bình, các doanh nghiệp có sản phẩm OCOP và Chi hội Lữ hành các tỉnh, thành phố.

Cũng tại lễ ra mắt đã tiến hành vinh danh các món ăn tiêu biểu, các nhà hàng đạt giải thưởng tại các cuộc thi.