Tham dự khóa học các hướng dẫn viên nội địa và quốc tế sẽ được cập nhật kiến thức về: Tình hình du lịch thế giới, xu hướng và triển vọng; tình hình kinh tế, chính trị xã hội của đất nước; Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về du lịch; Tình hình phát triển du lịch Việt Nam, thông tin về sản phẩm du lich mới, sản phẩm du lịch chủ đạo; Các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch; Tình hình kinh tế-xã hội và tiềm năng thế mạnh du lịch của tỉnh Ninh Bình. Cùng với đó, các học viên sẽ được cập nhật hệ thống các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực du lịch. Sau khi làm bài thu hoạch, Sở Du lịch sẽ cấp chứng nhận cho các học viên đủ điều kiện.

Tổ chức khoá cập nhật kiến thức cho hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế năm 2019
Toàn cảnh lớp học

Khóa học được tổ chức trong 02 ngày. Đây là dip để các hướng dẫn viên du lịch nội địa và quốc tế mở rộng kiến thức, học tập, trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần vào công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, phát triển du lịch tỉnh Ninh Bình.

Nguồn: sodulich.ninhbinh.gov.vn