Theo đó, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Du lịch. Theo quy định của pháp luật đơn vị có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về tổ chức, nhân lực, hoạt động, tài chính và cơ sở vật chất của Sở Du lịch; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; chịu sự quản lý về hành chính của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Trụ sở làm việc đặt tại trụ sở Cơ quan Sở Du lịch.


Toàn cảnh hội nghị
Ngày 01 tháng 4 năm 2019, Sở Du lịch Ninh Bình tổ chức Hội nghị Công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm Giám Đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch. Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Du lịch đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Duy Phong giữ chức vụ Giám đốc, bà Lâm Thị Phượng, ông Đặng Tuấn Vũ và ông Nguyễn Văn Minh cùng giữ chức vụ Phó Giám đốc.


Đồng chí Bùi Thành Đông, TUV, Giám đốc Sở Du lịch trao quyết định bổ nhiệm ông Phạm Duy Phong giữ chức vụ Giám đốc TTTTXTDL
Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi công bố Quyết định, đồng chí Bùi Thành Đông – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Du lịch nhấn mạnh việc tổ chức sáp nhập được thực hiện theo chủ trương đổi mới sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ viên chức, nhằm mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời đồng chí cũng yêu cầu đơn vị vừa mới sáp nhập phối hợp với Văn phòng sở ban hành chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mới; Sắp xếp nhân sự, lãnh đạo các phòng ban chuyên môn; Tổ chức sắp xếp lại tổ chức Đảng, đoàn thể; Khẩn trương rà soát xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2019; các đồng chí lãnh đạo và tập thể cán bộ, viên chức, người lao động cần phát huy truyền thống đoàn kết, năng lực, kinh nghiệm, đặc biệt là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, vượt qua khó khăn thử thách vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.


Đ/c Bùi Thành Đông, TUV, Giám đốc Sở Du lịch trao quyết định cho các đồng chí được bổ nhiệm
Nguồn: Nhật Quỳnh – XTDL; Ảnh: Xuân Lâm