Tour khách lẻ

Matxcova
Trong ngày Liên bang Nga
Hành trình An lạc - Vương quốc hạnh phúc Bhutan
5 ngày 4 đêm Bhutan
Tịnh Tây - Trung Quốc
3 ngày 2 đêm Trung Quốc

Singapore – Malaysia

12,500,000 VNĐ

6 ngày 5 đêm Singapore

Bangkok – Pattaya

6,500,000 VNĐ

5 ngày 4 đêm Thái Lan
4 ngày 3 đêm Vũng Tàu