Trong đó: khách nội địa là 354.271 lượt khách, tăng 4,08 % so với cùng kỳ năm 2018; khách quốc tế là 70.077 lượt khách, tăng 4,49% so với cùng kỳ năm 2018; khách lưu trú qua đêm: 52.275 lượt khách, tăng 3,16% so với cùng kỳ năm 2018; Doanh thu ước đạt:  229 tỷ đồng, tăng  13,92 % so với cùng kỳ năm 2018.
Khách du lịch đến Ninh Bình sáu tháng đầu năm 2019 đạt gần 5,4 triệu lượt khách.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh ước đón 5.389.366 lượt khách, tăng 2,17% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó: khách nội địa là 4.936.656 lượt khách, tăng 2,00% so với cùng kỳ năm 2018, khách quốc tế là 452.710 lượt khách, tăng 4,1 % so với cùng kỳ năm 2018, khách lưu trú qua đêm: 356.809 lượt khách, tăng 2,20% so với cùng kỳ năm 2018. Doanh thu ước đạt: 2.339 tỷ đồng, tăng  14,09% so với cùng kỳ năm 2018.

Ngành du lịch Ninh Bình phấn đấu trong năm 2019, sẽ đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó có 940 ngàn khách quốc tế.

Nguồn: Thu Trang / Sở du lịch