Tham dự Đại hội có đại diện Sở Du lịch, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh, UBND huyện Gia Viễn, UBND xã Gia Vân, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch và đại diện các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Gia Vân.

Đại hội Hợp tác xã dịch vụ du lịch Vân Long nhiệm kỳ 2019 - 2024

Nhằm mục đích huy động vốn, góp sức lực, trí tuệ và sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, nâng cao hiệu quả của hoạt động dịch vụ cho các thành viên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, Hợp tác xã dịch vụ du lịch Vân Long được thành lập với vốn điều lệ 275 triệu đồng, có 14 thành viên là các hộ kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn xã với các ngành nghề kinh doanh: sản xuất sản phẩm từ lâm sản (trừ gỗ), cói… ; bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh; Vận tải hành khách đường bộ; vận tải hành khách đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ. Trước mắt HTX sẽ thực hiện việc vận chuyển khách bằng đường bộ, đường thủy, các dịch vụ bán quà lưu niệm… từng bước mở rộng, phát triển mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn xã, góp phần xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Tại Đại hội, ông Trần Xuân Quang, đại diện HTX đã thông qua dự thảo Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh của HTX. Sau thời gian làm việc tích cực, Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị gồm 03 thành viên gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX, 02 Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Giám đốc HTX và 01 Kiểm soát viên.

Đại hội Hợp tác xã dịch vụ du lịch Vân Long nhiệm kỳ 2019 - 2024

HTX dịch vụ du lịch Vân Long đã xác định phương hướng nhiệm vụ cụ thể cho nhiệm kỳ 2019 – 2024 là tập trung củng cố HTX, phát triển thêm các thành viên, phát huy vai trò năng động, sáng tạo của Hội đồng quản trị, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở tăng cường sức mạnh đoàn kết của các thành viên, đem lại lợi ích cho các thành viên và cộng đồng. Bên cạnh đó thúc đẩy phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã.

Hợp tác xã đóng vai trò khá quan trọng trong phát triển kinh tế nói chung, xây dựng nông thôn mới nói riêng. Để kinh tế tập thể (KTTT) phát triển mạnh, ngoài chính sách hỗ trợ của Nhà nước, mỗi HTX phải tự khắc phục những hạn chế của cách làm KTTT theo tư duy bao cấp. HTX dịch vụ du lịch Vân Long được thành lập không chỉ thay đổi hình thức quản lý, chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn xã Gia Vân, nơi sử hữu Khu du lịch sinh thái Vân Long – Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, khu Ramsar thứ 9 của Việt Nam mà còn góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân và gìn giữ tài nguyên du lịch, bản sắc văn hóa của địa phương phát triển du lịch theo hướng bền vững./.

Nguồn: Phạm Giang – XTDL