Đây là lễ hội lớn nhất của tỉnh Ninh Bình, được tổ chức thường niên tại Khu di tích lịch sử – văn hóa Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư nhằm tri ân công đức Đinh Tiên Hoàng Đế và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước; khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết các dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế cũng như thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.

Theo kế hoạch, Lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh và diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 13/4/2019 đến hết ngày 15/4/2019 ( tức từ ngày mùng 9 đến 11 tháng 3 âm lịch) tại Khu di tích lịch sử văn hoá Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư với 2 phần Lễ và Hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc cùng những nét văn hóa riêng của mảnh đất Cố đô.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, các hoạt động của lễ hội, bao gồm:

I. Phần Lễ

 1. Lễ mở cửa đền:

– Thời gian: 8h00′ ngày 12/4/2019 (tức ngày 08/3 âm lịch).

– Địa điểm: Đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ vua Lê Đại Hành, nhà bia tưởng niệm vua Lý Thái Tổ.

 1. Lễ Rước nước:

– Thời gian: Từ 5h30’ – 8h00’ ngày 13/4/2019 (tức ngày 09/3 âm lịch).

– Địa điểm lấy nước: Giữa sông Hoàng Long (cửa Đại Hoàng xưa)

Vào lúc 8h00”, khi đoàn rước nước về sân Lễ hội tập kết dự lễ Thượng Long. Sau khi dự lễ Thượng Long xong, Đoàn rước nước, kiệu nước, kiệu quả và 03 kiệu của xã Ninh Giang về tập kết tại sân rồng đền Vua Đinh để làm lễ rước nước vào đền; các kiệu hoa quả, kiệu võng và 02 kiệu xã Ninh Xuân tập kết tại sân rồng Đền Vua Lê để làm lễ rước hoa vào.

 1. Nghi thức Thượng Long:

-Thời gian: Tiếp nối khi Đoàn rước nước về đến sân Lễ hội.

– Địa điểm: Sân Lễ hội.

 1. Lễ dâng hương:

– Thời gian: 7h30’, ngày 13/4/2019 (tức ngày 09/3 âm lịch)

– Địa điểm: Sân rồng đền thờ Vua Đinh – Vua Lê và nhà bia tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ.

 1. Lễ Mộc dục:

– Thời gian: 8h30’- 9h30’, ngày 13/4/2019 (tức ngày 09/3 âm lịch) (thực hiện sau khi lễ Thượng Long hoàn tất).

– Địa điểm: Nội cung đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng – Vua Lê Đại Hành.

 1. Lễ rước kiệu:

– Thời gian: 9h00’, ngày 13/4/2019 (tức ngày 09/3 âm lịch)

– Địa điểm: Sân Rồng 2 đền thờ Vua Đinh, Vua Lê.

 1. Lễ Tiến phẩm:

– Thời gian: 9h30’- 10h30’, ngày 13/4/2019 (tức ngày 09/3 âm lịch).

– Địa điểm: Nội cung đền thờ Vua Đinh – Vua Lê.

 1. Tế lễ cổ truyền:

– Thời gian: Từ 14h00’ ngày 13/4/2019; Từ 7h30’đến 17h00’ các ngày 14, 15/4/2019 (ngày 9,10,11/3 âm lịch).

– Địa điểm: Sân rồng Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành.

 1. Tế Cửu khúc nam nữ:

– Thời gian: 20h00’, các ngày 13, 14/4/2019 (tức ngày 09, 10 tháng 3 âm lịch).

– Địa điểm: Sân Rồng đền thờ Vua Đinh.

 1. Lễ tạ:

– Thời gian: 17h00′ ngày 15/4/2019 ( tức ngày 11/3 âm lịch).

– Địa điểm: Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng và Đền thờ Vua Lê Đại Hành, nhà bia tưởng niệm Vua Lý Thái Tổ.

II. Phần Hội

 1. Khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2019:

-Thời gian: 20h00’ ngày 13/4/2019 (ngày mùng 9 tháng 03 âm lịch).

– Địa điểm: Sân Lễ hội, Khu Di tích lịch sử văn hóa Cố đô Hoa Lư.

 1. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ:

Bao gồm: Giao lưu nghệ thuật quần chúng; Hội trại Thanh niên; Chiếu phim; Biểu diễn vở chèo: Người con của Vạn Thắng Vương; Rối nước; Biểu diễn múa trống và cồng chiêng; Biểu diễn trống nhảy… được tổ chức trong các ngày diễn ra lễ hội

– Thời gian: Ngày 13, 14, 15/4/2019 (ngày 09, 10, 11/3 âm lịch).

– Địa điểm: Tại sân Lễ hội Hoa Lư.

 1. Các trò chơi dân gian:

Bao gồm: Tổ tôm điếm; Thi Cờ người; Thi Chọi gà

– Thời gian: Ngày 13, 14, 15/4/2019 (ngày 09, 10, 11/3 âm lịch).

– Địa điểm: Tại sân Lễ hội Hoa Lư.

 1. Các hoạt động thể thao:

Bao gồm: Giao lưu Bóng chuyền; Giải Vật dân tộc tỉnh Ninh Bình 2019

– Thời gian: Ngày 13, 14, 15/4/2019 (ngày 09, 10, 11/3 âm lịch).

– Địa điểm: Sới vật khu vực Lễ hội.

 1. Các hoạt động thi, trưng bày, triển lãm, quảng bá:

Bao gồm: Thi và trưng bày Mâm ngũ quả tiến vua; Thi kéo chữ “Thái Bình” giữa các xã của huyện Hoa Lư; Thi Thư pháp; Thi Chèo thuyền khéo; Trưng bày hình ảnh, hiện vật Kinh đô Hoa Lư; Triển lãm ảnh nghệ thuật “Non nước Ninh Bình”; Trưng bày giới thiệu các sản phẩm thủ công, truyền thống và đặc sản tiêu biểu của tỉnh; Hoạt động quảng bá du lịch.

– Thời gian: Ngày 13, 14, 15/4/2019 (ngày 09, 10, 11/3 âm lịch).

– Địa điểm: Tại sân Lễ hội Hoa Lư.

Nguồn: Lê Hằng – XTDL