Các nghệ sĩ Nhà hát Chèo Ninh Bình biểu diễn phục vụ du khách và nhân dân dự sự kiện Tuần Du lịch Ninh Bình.

Trong tháng 7, Ninh Bình ước đón được 364 nghìn lượt khách tham quan, bằng 625% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế 7 tháng, toàn tỉnh đón 2,163 triệu lượt khách. Trong đó, khách nội địa là 2,139 triệu lượt, khách quốc tế hơn 24 nghìn lượt. Doanh thu ước đạt gần 1,448 tỷ đồng, đạt 244% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng với việc đa dạng các sản phẩm du lịch nhằm khai thác tốt đặc trưng văn hóa, thiên nhiên của đất và người Ninh Bình, ngành du lịch đã quan tâm thu hút, đào tạo lại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng sự tăng trưởng trở lại của khách quốc tế.

Đặc biệt, khách sạn Ninh Bình Legend được công nhận tiêu chuẩn 5 sao đã đánh dấu bước phát triển mới trong hệ thống cơ sở lưu trú của tỉnh, tạo động lực để các đơn vị, cơ sở du lịch trong tỉnh tiếp tục phối hợp nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển sản phẩm mới. Đến nay, toàn tỉnh có trên 700 cơ sở lưu trú với trên 8.600 phòng nghỉ, góp phần tiếp tục phát huy những thế mạnh, vị thế của du lịch Ninh Bình.

Nguồn: tintucninhbinh.com/