Trong đó, lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 4.674.030 lượt khách (tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2018); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 119.466 lượt khách (giảm 15,9 % so với cùng kỳ năm 2018); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 1.175.384 lượt khách (tăng 21,1% so với cùng kỳ năm 2018).
Trung Quốc là thị trường dẫn đầu về lượng khách quốc tế đến với 1,7 triệu lượt (giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2018); tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc (1,4 triệu lượt, tăng 23,2%), Nhật Bản (302 nghìn lượt, tăng 8,2%), Đài Loan (284 nghìn lượt, tăng 25%), Mỹ (280 nghìn lượt, tăng 6,7%), Nga (273 nghìn lượt, tăng 4,5%).
Ở khu vực Đông Nam Á, các thị trường có mức tăng trưởng cao nhất là Thái Lan (+46,5%), Indonesia (+29,1%), Philippines (+24,4%), Malaysia (+15,7%).
Khách quốc tế đến từ thị trường Tây Âu tiếp tục tăng: Italia (+10,5%), Đức (+7%), Tây Ban Nha (+5,2%), Anh (+4,9%), Pháp (+4,5%).
4 tháng đầu năm 2019, khách du lịch nội địa đạt 31,5 triệu lượt khách, trong đó có 15,9 triệu lượt khách lưu trú; tổng thu từ khách du lịch đạt 227.790 tỷ đồng, tăng 8,91% so với cùng kỳ năm 2018.
Khánh Trang, vietnamtourism.gov.vn